Privacy: De Betaalfabriek.nl
Op de website wordt een service aangeboden waarmee u snel en eenvoudig een CLIEOP bestand in een SEPA formaat kunt converteren. Naast deze online service, kunt u ook de IBAN en BIC van een Nederlands rekeningnummeropvragen en handmatig (incasso) transacties invoeren

In dit document wordt het Privacybeleid beschreven dat van toepassing is op de website.

De voorwaarden zijn zowel van toepassing op geregistreerde gebruikers van De Betaalfabriek.

Door uw gebruik van de ‘De Betaalfabriek” website en de erin aangeboden diensten gaat u akkoord met de verwerking van uw (persoons)gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Wie beheert de Service?
De verantwoordelijke voor de in de ‘De Betaalfabriek’ website aangeboden diensten (“de Service”) is de beheerder van de Betaalfabriek. Hiernaar verder verwezen als “De Betaalfabriek”.

De Betaalfabriek hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonsgegevens. Indien uw gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website vereist dat u bepaalde persoonsgegevens verstrekt, worden uw persoonsgegevens behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

 

Welke informatie verzamelt en verwerkt de Betaalfabriek?

IP-adres
Om de Service te kunnen aanbieden verzamelt en verwerkt de site uw IP-adres. Het IP-adres is een uniek nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen.

Cookies
Om de Service te kunnen aanbieden maakt de site gebruik van cookies die door uw browser
worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van de
Stichting naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weernaar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de hardeschijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt de site uitsluitend anoniem.

Doel
Het IP-adres en de cookies worden louter verzameld en verwerkt om gebruik van de Service op uw
computer mogelijk te maken en om misbruik van de Service tegen te gaan.

Verwerkingen met betrekking tot geregistreerde gebruikers

Van gebruikers verwerkt de Betaalfabriek naast de eerder genoemde gegevens, ook uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en gebruikersnaam.

Doel
De persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt om te kunnen controleren of u een zakelijkeklant bent en of op het maximum aantal navragen niet wordt overschreden. Tevens kan de informatieworden gebruikt om misbruik van de Service tegen te gaan.

Op welke manieren kan de Betaalfabriek u benaderen?
De Betaalfabriek kan u per e-mail benaderen indien u zelf, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op de site, kenbaar heeft gemaakt contact te willen hebben met de helpdesk.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Op welke wijze beschermt de Betaalfabriek uw persoonlijke informatie?
De Betaalfabriek zal passende (met name op zijn minst zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving) technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Betaalfabriek draagt er zorg voor dat alleen medewerkers van het bedrijf dat de hosting van de Service verzorgt toegang hebben tot de server(s) en dat de serverruimte is beveiligd. Verder hebben alleen de ICT medewerkers van de Betaalfabriek op afstand toegang tot deze server(s). Het inloggen gebeurt via een beveiligde verbinding. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden overgemaakt noch voor direct marketing doeleinden aangewend zonder uw voorafgaande toestemming, behoudens eventuele wettelijke vereiste of in de mate nodig ter bescherming en verdediging van de rechtmatige belangen van De Betaalfabriek.

Tot slot worden er regelmatig beveiligingsupdates van de gebruikte software geïnstalleerd.

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is gelet op de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren of aanpassen, of nog te laten verwijderen. Wanneer u inzage wilt in de gegevens die de Betaalfabriek over u heeft vastgelegd of wanneer ugegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of nog deze wilt laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met deBetaalfabriek via het contactformulier op de website. Dergelijk verzoek dient vergezeld te zijn van een officieel bewijs van identificatie.

De Betaalfabriek zal u binnen vier weken contacteren op het door u verstrekte e-mailadres aangaande dergelijk verzoek.                                                             

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd, naar eigen goeddunken van De Betaalfabriek. Alle wijzigingenworden op deze pagina gepubliceerd. Uw voortgezet gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website en de erin aangeboden Service impliceert uw aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid.

Versie 6 januari 2014

Download hier de pdf versie

 Eenvoudig

Betaal -en incassobestanden eenvoudig volledig automatisch probleemloos converteren naar SEPA XML bestanden 

 

 Gratis 

Test de eerste dag gratis, daarna €14,95 per maand (maandelijks opzegbaar). Na aanmelding direct toegang tot alle services!

 

  Kwaliteit

Met meer dan 1000 gebruikers is De Betaalfabriek de grootste conversie dienst van Nederland, geleverd door de uitvinders van de Payment Hub!